27 länder är nu representerade i VIRTUE

2020-05-22

    Sverige, Tyskland, USA och Spanien är partnerländer i det av EU Erasmus+ finansierade projektet VIRTUE-s 2017 - 2020.