MITT HAV och VIRTUE: Elever i Skåne upptäcker livet under ytan

2019-10-01

2018 - 2021 medverkar VIRTUE i en riktad satsning till ett 20-tal klasser, årskurs 7 och 8,  i Båstad, Ängelholm och Höganäs.
 

Så här beskriver projektledaren för MITT HAV, Kristin Johansson, vad elever och lärare erbjuds:
Vi möter dig och dina elever i början av höstterminen, vid en strand nära er skola. Ett par tre dagar senare ses vi igen i klassrummet och jobbar vidare med materialet från havet. Vi har med oss den utrustning som behövs och ni kommer med glada och vetgiriga elever.

Vi som kommer till er är Kristin Johansson, marinbiolog och grundare till Mitt Hav samt Mikael Olsson, forskare och fd lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet. Mikael är även en av grundarna till VIRTUE. Båda har vi i flera år jobbat med undervisning i akvatiska miljöer.

Undervisningen bygger på en beprövad undersökningsmetod med VIRTUE- skivor. Skivorna har vi redan satt ut i havet under våren så att djur och växter hinner växa på dem. Under våren/sommaren får du också som lärare gå en handledning med oss. 

Skolsatsningen för högstadiet består av tre delar:

En förberedande lärarhandledning våren/sommaren. Ca 1,5  timme

Exkursion med eleverna vid hamn/strand i närheten av er skola. 1,5 timme.

Undersökning av det inhämtade materialet i klassrummet 1,5 timme.

Med VIRTUE får eleverna göra en fältstudie där de får undersöka kusten i sin närhet, bl.a. håva och titta med vattenkikare på växt- och djurliv. Under fältdagen tittar vi också på de VIRTUE-skivor som vi hängt ut under våren och som eleverna sedan undersöker med steroluppar i klassrummet någon dag senare.

Lärarna har möjlighet att låta eleverna planera undersökningen i viss mån och eleverna får formulera frågeställningar som de kan arbeta systematiskt utifrån. Olika provtagningar och analyser görs där resultaten sedan jämförs med frågeställningar man haft, detta får eleverna sedan redovisa. 

Det vi i detta projekt erbjuder är, en introduktion till VIRTUE och här kan ni som lärare jobba vidare med eleverna i flera olika ämnen, få kontakt med andra skolor som jobbar med VIRTUE. Metoden fungerar i både havs- och sötvatten och en hemsida med mycket information och digitalt stöd finns att tillgå.

http://www.mitthav.nu/skolor/