Rapportens namn: 

Biodiversity Data / October 2019 -

Plats: 
Baltimore Inner Harbor
Förenta Staterna
Datum: 
2019-08-26 till 2019-10-03
Dagar: 
38
Temperatur: 
21.00 C˚
Salthalt: 
11.00 ‰
Djup: 
100.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Clams, mussels (Bivalvia) Helt säker
Hydroids (Hydrozoa) Helt säker
Barnacles (Balanidae) Helt säker
Amphipods (Amphipoda) Helt säker
Marine bristle worms (Polychaeta) Helt säker
Moss animals (Bryozoa) Helt säker

Bilder