Rapportens namn: 

Kristineberg flytbrygga, rack 3 2019

Plats: 
Kristinebergsstationen SLC
Sverige
Datum: 
2019-04-01 till 2019-09-07
Dagar: 
159
Våtvikt: 
34.00 g
Temperatur: 
20.00 C˚
Salthalt: 
15.00 ‰
Djup: 
50.00 cm
Antal virtueskivor: 
2

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Sjöpungar (Tunicata) 7 Helt säker
Havsanemoner (Actinozoa) 3 Helt säker
Stjöstjärnor 2 Helt säker
Havstulpaner (Balanidae) 5 Helt säker
Märlkräftor 2 Helt säker
Mossdjur (Bryozoa) 30 Helt säker

Bilder