Rapportens namn: 

Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida

Projekt: 
Svanshalls hamn
Plats: 
Svanshalls hamn
Sverige
Datum: 
2019-04-16 till 2019-11-04
Dagar: 
202
Våtvikt: 
16.50 g
Djup: 
50.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Tiofotade kräftdjur 12 Helt säker
Slemmsakar 17 Helt säker
Taggpolyper 150 Ganska säker
Snäckor (Gastropda) 5 Helt säker
Märlkräftor 2 Helt säker
Havsanemoner (Actinozoa) 3 Helt säker
Hydroider (Hydrozoa) 20 Helt säker
Rörmaskar (Polychaeta) 2 Helt säker
Fintrådiga alger 20 Helt säker
Bladformiga alger 1 Helt säker
Havstulpaner (Balanidae) 10 Helt säker

Bilder