Rapportens namn: 

Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida

Projekt: 
Svanshalls hamn
Plats: 
Svanshalls hamn
Sverige
Datum: 
2019-04-16 till 2019-11-04
Dagar: 
202
Våtvikt: 
37.00 g
Djup: 
50.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Märlkräftor 5 Helt säker
Tiofotade kräftdjur 20 Helt säker
Havsanemoner (Actinozoa) 30 Helt säker
Hydroider (Hydrozoa) 30 Helt säker
Blåmusslor 3 Helt säker
Fintrådiga alger 10 Helt säker
Havstulpaner (Balanidae) 30 Helt säker

Bilder