Rapportens namn: 

Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida

Projekt: 
Svanshalls hamn
Plats: 
Svanshalls hamn
Sverige
Datum: 
2019-04-16 till 2019-11-04
Dagar: 
202
Våtvikt: 
16.20 g
Djup: 
70.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Märlkräftor 2 Ganska säker
Hydroider (Hydrozoa) 20 Helt säker
Blåmussla 1 Helt säker
Havstulpaner (Balanidae) 31 Helt säker
Fintrådiga alger 10 Helt säker

Bilder