Rapportens namn: 

Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida

Projekt: 
Svanshalls hamn
Plats: 
Svanshalls hamn
Sverige
Datum: 
2019-04-16 till 2019-11-04
Dagar: 
202
Våtvikt: 
11.10 g
Djup: 
80.00 cm
Antal virtueskivor: 
1

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Slemmaskar 6 Ganska säker
Taggpolyper 50 Ganska säker
Snäckor (Gastropda) 1 Helt säker
Märlkräftor 2 Helt säker
Tiofotade kräftdjur 5 Helt säker
Hydroider (Hydrozoa) 10 Helt säker
Rörmaskar (Polychaeta) 1 Helt säker
Musslor (Bivalvia) 3 Helt säker
Havsanemoner (Actinozoa) 10 Helt säker
Fintrådiga alger 10 Helt säker

Bilder