Undersök skivorna

De fastsittande djuren och växterna kan undersökas med hjälp av förstoringsglas, stereolupp, vanligt mikroskop, eller usb-mikroskop.

Nivån på undersökningen går givetvis att anpassa efter elevernas ålder och kunskap. Antingen kan man välja att bara titta på skivorna för att försöka identifiera djuren utifrån art eller grupp, eller gå mer på djupet för att se samband och beskriva den biologiska mångfalden utifrån den insamlade informationen.

Ofta kan det vara givande att skrapa av lite av påväxten, göra preparat och studera i ett vanligt mikroskop i större förstoring. Det gäller särskilt när det finns ont om större organismer eller när man vill studera kiselalger, som dominerar vintertid, och encelliga djur.

Läs mer om vad som händer när det bildas en biofilm på en VIRTUE-skiva (på engelska) i (havs)vatten och hur man kan beräkna biodiversiteten med den interaktiva kalkylatorn Biofilms and Biodiversity (på engelska). Denna resurs kommer att översättas till svenska och byggas in i VIRTUE under våren 2020. 

En undersökningsskål för VIRTUE-skivor

Det kan vara svårt att få tag på lämpliga skålar med tillräckligt höga kanter för att få plats med skivorna under luppar och förstoringsglas. Skär av bottendelen av en rund plastburk med bottendiameter på minst 14 cm (en VIRTUE-skiva är 12 cm). En lämplig höjd är 4 cm. Sådana burkar är vanliga som livsmedelsförpackningar – fråga restauranger, gatukök etc.

Rapportera fynden i VIRTUEs databas

Vilka arter och i vilken omfattning de fanns kan sedan rapporteras in i VIRTUEs databas. Här kan ni också blogga om era fynd, se och jämföra med andras och egna, tidigare observationer.

Rapportera på papper

Ibland kan det vara bökigt att fylla i resultaten direkt i VIRTUEs databas, till exempel när ni är ute i fält. Använd då pappersversion för marina arter istället, och rapportera i databasen när ni är tillbaka i klassrummet. Det finns också ett förenklat rapportformulär för marina arter för utskrift.
Det finns även en pappersversion för sötvattensarter att ladda ner och skriva ut.