Beställa VIRTUE-rack

Beställning av byggsatser till VIRTUE-rack.

  • Dessa skickas kostnadsfritt till alla lärare i Sverige till den i beställningsformuläret angivna adressen.
  • Om du är elev och vill beställa VIRTUE-rack, behöver vi ett godkännande (via e-post) från din lärare. 
  • Om du beställer fler än 3 byggsatser, vill vi först ha en kort beskrivning via e-post hur du planerar att arbeta med VIRTUE i din klass och att platsen/platserna för de utplacerade VIRTUE-racken läggs in på VIRTUEs karta.

Observera:

  • Alla rackbyggsatser levereras med graverade och återanvändbara skyltar.
  • VIRTUE erbjuder numera bara hållbara VIRTUE-skivor (3 mm tjocka, istället för de gamla CD-skivornas 1 mm).
    Skivorna är avsedda att återanvändas många gånger, efter rengöring.
    Alla delar, även rören, kan och skall återanvändas, med undantag för repet och buntbanden.

Rengöring och återanvändning
Nyhet:
Vi har nu tagit fram en alternativ rengöringsmetod med 10% hushållsättika (i stället för 10% kaustiksoda)
Med ättika tar det dock längre tid, ca 5 dagar, att lösa upp påväxten.
Denna korta instruktionsfilm (2 minuter) visar hur du enkelt gör rent skivor och distansrör.
Mittrören kan vanligtvis återanvändas utan rengöring!

Läs om problemen med plast i havet (Forskning och Framsteg) 

Beställningsformulär