Länkar

Biofilms and biodiversity är en interaktiv webbresurs (på engelska) som också förklarar vad en biofilm är och hur den bildas. Med resursen kan man beräkna biodiversitet på olika sätt med exemplet påväxt på virtueskivor. Biofilms and biodiversity kommer att utvecklas och även översättas till svenska inom ramen för Erasmusprojektet VIRTUE-s.
Bioscience Explained  - Bioscience Explained är en webbtidskrift för biovetenskap. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen.

Blåmusslan är ett marinpedagogiskt center i Göteborg.

Båtmiljö.se - Havstulpanprojektet Ett projekt för öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren (gäller Östersjön)

The European Marine Science Educator Association (EMSEA) is an international non-profit organisation committed to boost ocean literacy in Europe. EMSEA provides a platform for ocean education in the different European regional seas.

Exemplary Practices in Marine Science Education: A Resource for Practitioners and Researchers. Ett av kapitlen handlar om VIRTUE och Biofilms and Biodiversity.

Främmande arter -  Främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden.

Havet.nu  - Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.

Havsmiljöinstitutet - Havsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet.

Havs- och vattenmyndigheten är den nationella myndighet som har hand om den nationella förvaltningen av havs- och sötvattensmiljöer, miljöövervakning, EU-förhandlingar och andra internationella uppgifter.

Marint Kunskapcenter i Malmö bedriver verksamhet inom marin pedagogik och marin utveckling.

Valar.se - Valar beskriver valar och valobservationer längs Sveriges kuster

Vattenmyndigheterna  - har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Vattenkikaren - I Vattenkikaren finner du tips om studier och försök, samt fakta om organismer och fenomen i havet. Många artbeskrivningar med bilder.