Cayennepepparfärg - den nya båtbottenfärgen?

2018-09-25

I detta gymnasiearbete undersöks hur båtbottenfärg påverkar organismer i havet och vidare undersöka möjligheten till ett miljövänligare alternativ till traditionell kopparbaserad påväxthindrande båtbottenfärg. Arbetet undersöker dels hur en båtbottenfärg som finns på marknaden påverkar miljön dels om det finns ett miljövänligare alternativ. Gymnasiearbetet använder sig av material från Göteborgs universitets projekt Virtue som försöksmaterial, vilket är rackkonstruktioner med plattor och rep. Plattorna förbehandlas bland annat med olika sorters färg, för att sedan sättas ut i havet.

Miljön är i förändring och haven påverkas av människors aktivitet, därför är det viktigt att hitta metoder med en så minimal miljöpåverkan som möjligt. Istället för kopparoxid, vilket är ett vanligt påväxthindrande ämne i dagens båtbottenfärger, är ett förslag till ett mer miljövänligt påväxthindrande ämne cayennepeppar. Cayennepeppar ska, enligt tips från bland andra båtintresserade i nätforum och båtägande grannar, fungera som ett bra alternativ till båtbottenfärger med biociden kopparoxid, alltså ett ämne som dödar levande organismer.