Observationer arter

Täckningsgrad Antal Art Datum Rapport Dagar
5 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida 202
1 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
3 Blåmusslor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida 202
1 Blåmusslor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
5 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
31 Havstulpaner (Balanidae) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida 202
3 Musslor (Bivalvia) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
2 Slemmaskar 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
2 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
2 Blåmusslor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida 202
20 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida 202
200 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
30 Havsanemoner (Actinozoa) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida 202
10 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
2 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
1 Blåmussla 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida 202
4 Rörmaskar (Polychaeta) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
5 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
20 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_undersida 202
20 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_undersida 202
5 Slemmaskar 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
20 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_undersida 202
3 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_undersida 202
1 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202
1 Bladformiga alger 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
2 Märlkräftor 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva3_oversida 202
5 Tiofotade kräftdjur 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
150 Taggpolyper 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
23 Havstulpaner (Balanidae) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva5_oversida 202
3 Musslor (Bivalvia) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva4_oversida 202

Sidor