Rapportens namn: 

T-udden

Plats: 
T-udden
Sverige
Datum: 
2018-09-18 till 2019-05-16
Dagar: 
240
Djup: 
0.50 cm
Antal virtueskivor: 
5

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker
Blågrön alg 10 Helt säker
Hinnkräftor (Cladocera) 2 Helt säker
Hödjur 1 000 20 Helt säker
Nematod 250 50 Helt säker
Virvelmask 200 50 Helt säker
Kiselalg 80 40 Helt säker
Trådalg 300 75 Helt säker
Äggansamling 10 Helt säker
Mossdjur (Bryozoa) 2 Helt säker
Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata) 500 70 Helt säker
Grönalger (Chlorophyta) 100 50 Helt säker
Dagsländor (Ephemeroptera) 30 20 Helt säker
Hoppkräftor (Copepoda) 5 10 Helt säker
Hjuldjur (Rotifera) 20 10 Helt säker