Exempel på elevprojekt

Följande dokument är föreslagna lektionsplaner för hur man kan genomföra VIRTUE-projekt. Metodik, analys av påväxt på VIRTUE-skivor, beräkningar av biologisk mångfald, diagram över hur man presenterar resultat och diskussion av resultat ingår.

Jämförelse mellan olika platser med VIRTUE-rack

Detta undervisningspaket har utformats för skolparterna i VIRTUEs Erasmusprojekt, men kan naturligtvis användas av andra skolor. 
De är avsedda att användas som en guide för att genomföra jämförelsestudier av olika VIRTUE-rack och ett försök att standardisera metoden för att göra jämförelserna meningsfulla.