Hjälp med artbestämning

Behöver du hjälp med att identifiera organismerna på VIRTUE-skivorna?
Du hittar bestämningshjälp under "Artbestämning". 

Nu finns också stöd för identifiering och rapportering av sötvattensorganismer (ännu bara på svenska).
I den kommande boken Smådjur i sjö och å finns mer bestämningshjälp. (Boken utkommer våren 2019).

Mer bestämningshjälp för marina arter finns i Vattenkikaren och i handboken Djur och växter i havet.