Observationer

Reports

2018-10-29

Bryggan Tiraholm Bolmen

Fjädermyggor (Chironomidae)
Virvelmaskar (Turbellaria)
Musselkräftor (Ostracoda)
Fåborstmaskar (Oligochaeta)
Hoppkräftor (Copepoda)
Hinnkräftor (Cladocera)
Hydrozoer (Hydrozoa)
2018-10-29

Bryggan Tiraholm Bolmen

31 st Fjädermyggor (Chironomidae)
13 st Fåborstmaskar (Oligochaeta)
5 st Musselkräftor (Ostracoda)
2018-09-20

Bryggan Tiraholm Bolmen

Virvelmaskar (Turbellaria)
Fåborstmaskar (Oligochaeta)
Fjädermyggor (Chironomidae)
2018-09-18 till 2019-05-16

T-udden

80 st 40 % Kiselalg
300 st 75 % Trådalg
10 st Äggansamling
2 st Mossdjur (Bryozoa)
500 st 70 % Ciliater, Infusionsdjur (Ciliata)
30 st 20 % Dagsländor (Ephemeroptera)
5 st 10 % Hoppkräftor (Copepoda)
20 st 10 % Hjuldjur (Rotifera)
100 st 50 % Grönalger (Chlorophyta)
10 st Blågrön alg
2 st Hinnkräftor (Cladocera)
1000 st 20 % Hödjur

Sidor