Observationer

2019-09-08 | -- dagar i vatten

Plats: Fryken vid bryggan

60 % Mossdjur (Bryozoa)
3 st 20 % daphnia
2019-08-26 | 38 dagar i vatten

Plats: Baltimore Inner Harbor

Moss animals (Bryozoa)
Clams, mussels (Bivalvia)
Hydroids (Hydrozoa)
Barnacles (Balanidae)
Amphipods (Amphipoda)
Marine bristle worms (Polychaeta)
2019-04-01 | 159 dagar i vatten

Plats: Kristinebergsstationen SLC

3 st Havsanemoner (Actinozoa)
2 st Stjöstjärnor
5 st Havstulpaner (Balanidae)
7 st Sjöpungar (Tunicata)
2 st Märlkräftor
30 % Mossdjur (Bryozoa)
2018-10-29 | -- dagar i vatten

Plats: Bryggan Tiraholm Bolmen

Fjädermyggor (Chironomidae)
Virvelmaskar (Turbellaria)
Musselkräftor (Ostracoda)
Fåborstmaskar (Oligochaeta)
Hoppkräftor (Copepoda)
Hinnkräftor (Cladocera)
Hydrozoer (Hydrozoa)
2018-10-29 | -- dagar i vatten

Plats: Bryggan Tiraholm Bolmen

31 st Fjädermyggor (Chironomidae)
13 st Fåborstmaskar (Oligochaeta)
5 st Musselkräftor (Ostracoda)
2018-09-20 | -- dagar i vatten

Plats: Bryggan Tiraholm Bolmen

Virvelmaskar (Turbellaria)

Sidor