Räkna organismer på VIRTUE-skivor m.h.a. fotografier och bildbehandlingsprogram