Rapporter och projektarbeten om/med VIRTUE

Gymnasieelever som skrivit projekt/gymnasiearbeten om VIRTUE

Cayennepepparfärg - den nya båtbottenfärgen? Johanna Gunnarsson, Iris Rodal & Emilia Gustavsen, Hvitfeldtska Gymnasiet (2018)

VIRTUE - PROJEKT. Ett gymnasiearbete med inriktning på marinbiologi och limnologi. Moa Gillberg, Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg (2017)

Marine Biodiversity. Emmelie Gustavsson, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg (2010)
Emmelie medverkade i Utställningen Unga Forskare 2010, och var ett av projekten som gick vidare till den nationella tävlingen.
Väl där gick hon till final och fick stipendium till EU-Contest år 2010 i Lissabon.

VIRTUE Projektarbete. En jämförelse med virtue-metoden mellan sjöarna Bottensjön, Vättern, Örlen och i havet på västkusten Joel Forsmoo och Daniel Östberg. Fågelviksgymnasiet, Tibro (2008)

VIRTUE av Sara Johnsson och Mathilda Waltersson Fågelviksgymnasiet, Tibro (2006)

VIRTUE, sötvattensprojekt. Linda Almström, Hannah Karlsson och Pernilla Svensson. Fågelviksgymnasiet, Tibro (2005)

Lärare som skrivit projektarbeten inom VIRTUE-kursen LBIO08 Naturvetenskap i skolan (7,5 hp)

2018

Virtue-metodiken för högstadiet på vattentemat. Andersson, Bideby, Bremer och Drejby.

Vad växer på skivan. Marinbiologi Förslag på gymnasiearbete. S. Hagerling. 

Att använda VIRTUE inom Sjöscouterna. H. Lindqvist.

Arbete med Virtue i Östersjön, på gymnasiet. Holmström, Perskull och Åberg.
 

2015

VIRTUE som betygsunderlag i åk 6. Progression av arbetet med VIRTUE i under två års tid. Katarina Bergström

VIRTUE med fördjupning om eutrofiering. Kristin Nilsson

Från sött till salt. Lena Molander

Bottenfärger. Patrik Nilsson

VIRTUE – Naturvetenskap i Skolan. Susanne Ström

 

2014

Projektet VIRTUE, Katrinebergsskolan. Eva Finn Andersson

Marin skrovpåväxt – ett besvärligt miljöproblem. Kjell R Johansson

 

2013

VIRTUEkursen HT 2013. Eric Bengtsson

VIRTUE – Naturvetenskap i skolan. (Ytterbyskolan) Johanna Blom

VIRTUE – Naturvetenskap i skolan. (Naturbruksgymnasium)  Sissel Ericsson

Effekten av kväve på biologisk mångfald. Martin Granbom

VIRTUE, marina och limniska miljöer. Emma Schwartzmayer