Saltvattensarter

Här kan du få hjälp med att identfiera de vanligast förekommande artgrupperna som kan förekomma på virtueskivorna. Inom respektive grupp visas bilder på någon eller några av de vanligaste arterna. Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Nu finns också bestämningsplanscher i pdf-format för utskrift i A4 med korta bilder och beskrivningar för de vanligaste artgrupperna på VIRTUE-skivor, baserat på arternas funktion:

Planscherna är betaversioner, framtagna inom ramen för VIRTUEs Erasmusprojekt VIRTUE-s.
De kommer att översättas till engelska, tyska, spanska och katalanska.

Det finns också taxonomiska bildplanscher för utskrift för grupperna

Har du hittat en specifik art som du vill rapportera? Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret. Ange helst vetenskapligt namn, så blir jämförelse med andra rapporter säkrare.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

För marina arter har Göteborgs universitetet
skapat Vattenkikaren. I Vattenkikaren kan du
få mer hjälp med artbestämning och läsa om
många fler djur och växter i havet,
om havets ekosystem och mycket mer.

 

 

En ny bestämningsresurs för marina arter är Livet i havet, som är en digital fälthandbok om växter och djur i Östersjön. Livet i havet finns också som app för Android och iPad.
Den 2018 nyutgivna boken Havets djur och växter beskriver 700 arter i text och bilder.