Samarbetspartners och finansiärer

VIRTUE är ett skolprojekt som bedrivs i samarbete mellan Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
Under åren 2017 – 2020 bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete genom projektet VIRTUE-s, medfinansierat av Erasmus+, Europeiska Unionen. Läs mer här om projektet.