Samarbetspartners och finansiärer

uppdaterad: 2017-12-07

VIRTUE är ett skolprojekt som bedrivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
Under åren 2017 – 2020 bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete genom projektet VIRTUE-s, medfinansierat av Erasmus+, Europeiska Unionen. Läs mer här om projektet.