Sötvattensarter

Ephemera danica

Nytt för 2018: Bestämningsstöd för sötvattensarter! 

Här presenteras 30 av de vanligast förekommande artgrupperna på virtueskivor i text och bild, för att du lättare ska kunna identifiera vilka växter och djur som växer på skivorna.
Inom respektive grupp visas bilder några av vanligaste arterna. Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Har du hittat någon annan artgrupp eller en specifik art som du vill rapportera?
Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret. Ange helst vetenskapligt namn, så blir jämförelse med andra rapporter säkrare.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

För att kunna registrera sötvattensarter, behöver du välja "Jag rapporterar från sötvatten" i din profil (eventuellt ändra din profil till "Jag rapporterar från sötvatten").

Artbeskrivningarna har skrivits av universitetslektor Jan-Erik Svensson, Högskolan i Borås. De svartvita teckningarna är utförda av Calle Bergil, Melica miljökonsulter.
Färgteckningarna är utförda av Bente Vita Pedersen eller Jakob Sunesen (vuxna djur), återgivna från boken "Smådjur i sjö och å", Gyldendal, 2019.
Ekonomiskt stöd från Sydvatten och Hasselbladstiftelsen har möjliggjort denna satsning.