Undervisningsresurser

På dessa sidor finns anvisningar om hur man bygger ett VIRTUE-rack, hur och var för man placerar ut VIRTUE-racken och mycket mer.
Det finns också många nedladdninsgbara undervisningsresurser för dig som lärare för att kunna genomföra dina VIRTUE-projekt med dina elever på olika sätt.