VIRTUEs historia

VIRTUE, VIRTual University Education, startades 1997. VIRTUE var ett forsknings- och undervisningsprojekt, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I projektet deltog universiteten i Bergen (Norge), Göteborg och Maryland (USA). Syftet var att genom samverkan skapa ett virtuellt universitet genom att använda ny kommunikationsteknik. Forskningsprojektet avslutades 2002 men undervisningsdelen fortsatte att utvecklas och drevs fram till 2016 av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, i samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg sedan 2011. Från 2017 är Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet huvudman för VIRTUE och fortsatt i samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet.

2014 fick VIRTUE 346 000 kr av Formas för att få forskare och gymnasieelever att samarbeta om biologisk mångfald i havet.

2014 fick VIRTUE 500 000 kr av Hasselbladsstiftelsen för att vidareutveckla VIRTUE till ett internationellt projekt  och utvidga stödet till att även omfatta sötvattensmiljöer. Denna satsning utgör grunden för VIRTUE-s.  

2017 beviljades VIRTUE 3 miljoner kr av EU-programmet Erasmus+ för att utvidga och utveckla VIRTUE till EU-projektet VIRTUE-s i samarbete med partners i Spanien, USA, Tyskland och Sverige. Detta projekt pågår t.o.m. augusti 2020.  

2017 Genom ekonomiskt stöd från Hasselbladsstiftelsen och Sydvatten AB kunde VIRTUE utvidgas med stöd för artbestämning och inrapportering av sötvattensarter.

2020 I augusti 2020 har VIRTUE deltagare från 29 länder